Визначимо втрати тиску в необсадженій частині в кільцевому перерізі БТ.

Значення швидкості руху рідини знаходимо за формулою (2.68):

За формулою (2.67):

Критерій Хедстрема знаходимо за формулою (2.70):

Критичне значення числа Рейнольдса визначаємо за формулою (2.69):

– режим руху ламінарний.

За формулою (2.74):

Визначаємо безрозмірний коефіцієнт, який визначаємо по кривій залежно від критерію Сен-Венана-Іллюшина:

За формулою (2.73):

Визначимо втрати тиску в обсадженій частині в кільцевому перерізі БТ.

Значення швидкості руху рідини знаходимо за формулою (2.68):

За формулою (2.67):

Критерій Хедстрема знаходимо за формулою (2.70):

Критичне значення числа Рейнольдса визначаємо за формулою (2.69):

– режим руху ламінарний.

За формулою (2.74):

Визначаємо безрозмірний коефіцієнт, який визначаємо по кривій залежно від критерію Сен-Венана-Іллюшина:

За формулою (2.73):

Знайдемо сумарні втрати тиску в кільцевому просторі:


2711533084102843.html
2711609222024077.html
    PR.RU™